Zgrzewarka / Spawarka ręczna

Model / nazwa:
Numer seryjny:

Nagrzewnica / Dmuchawa

Model / nazwa:
Numer seryjny:

Zgrzewarka automatyczna

Model / nazwa:
Numer seryjny:

Wytłaczarka

Model / nazwa:
Numer seryjny:

Opis usterki / zalecenia:

Dane firmy:

Pełna nazwa firmy*

Ulica, nr. budynku i/lub lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
NIP*

Osoba do kontaktu w sprawie naprawy:

Pan / Pani*
Telefon kontaktowy*
Adres email*

Dane do wysyłki:

Nazwa firmy*
Pan / Pani*
Ulica, nr. budynku i/lub lokalu*
Adres email*
Kod pocztowy*
Telefon kontaktowy*
Miejscowość*

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz Polityką Prywatności.

"Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Handlowe.*

"Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności.*