Porady serwisowe

Poniżej prezentujemy typowe problemy i standardowe rozwiązania możliwe do wykonania we własnym zakresie. Regularna konserwacja i wykonywanie przeglądów w autoryzowanym punkcie serwisowym LEISTER, pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji urządzenia.

Podstawowe zasady bezproblemowej eksploatacji

 • Nie zgrzewaj / nie spawaj w deszczu.
 • Na budowie przy porannym rozruchu lub po długim przestoju, zawsze rozgrzewaj urządzenie stopniowo, rozpoczynając od 2 minutowego rozruchu z podgrzewaniem ustawionym na minimalnej wartości.
 • Nie rzucaj urządzeniem i nie przenoś go ciągnąc za przewód zasilający.
 • Stosuj wyłącznie profesjonalne przedłużacze o odpowiednim przekroju, czyste paliwo do agregatu prądotwórczego oraz korzystaj z źródła zasilania wyposażonego w sprawny wyłącznik przeciwporażeniowy.
 • Wszystkie ruchome części mechaniczne należy regularnie czyścić i konserwować olejem lub smarem technicznym. Luzy elementów ruchomych należy usuwać poprzez dokręcenie poluzowanych połączeń lub wymianę części na nową.
 • W przypadku dużych lub częstych spadków napięcia przerwij pracę lub zastosuj przedłużacz o większym przekroju i / lub mocniejszy agregat (moc co najmniej 150% większa od mocy znamionowej urządzenia).
 • Co najmniej 1 x w roku przekaż urządzenie do autoryzowanego serwisu celem konserwacji i wymiany zużytych części.

Urządzenie dmucha zimnym powietrzem.

 • Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zdemontuj grzałkę (Nie wyjmuj grzałki w deszczu oraz z wylotem dmuchawy skierowanym bezpośrednio w kierunku promieni słonecznych).
 • Sprawdź miernikiem czy grzałka jest sprawna – w razie konieczności wymień na nową.
 • Jeśli rura mikowa kruszy się lub jest uszkodzona, wymień ją przy okazji na nową.

RYZYKO SPALENIA NOWEJ GRZAŁKI: W przypadku, gdy przyczyną przepalenia się grzałki jest uszkodzony moduł elektroniczny lub czujnik temperatury.

Zgrzewarka nie osiąga zadanej temperatury / temperatura faluje.

 • Po wystudzeniu grzałki odłącz urządzenie od źródła zasilania; Przedmuchaj grzałkę sprężonym powietrzem lub wymień ją na nową.
 • Jeśli na wtykach grzałki są widoczne ślady zwarcia – wymień grzałkę na nową.
 • Wyczyść pędzelkiem wlot dmuchawy (nie wdmuchuj zanieczyszczeń do wewnątrz urządzenia).
 • Sprawdź czy przewody zasilające mają odpowiedni przekrój w stosunku do długości i mocy urządzenia oraz czy nie są poskręcane lub mechanicznie uszkodzone.
 • Sprawdź czy moc zastosowanego agregatu jest wystarczająca.

Zgrzewarka samojezdna osiąga zadane parametry, lecz nie dogrzewa materiału.

  Sprawdź, czy:

 • Powierzchnia zgrzewanego materiału jest sucha i czysta.
 • Źródło zasilania generuje odpowiednią moc i czy przekrój zastosowanego przedłużacza jest odpowiedni w stosunku do długości i mocy urządzenia.
 • Sprawdź, czy opona dociskowa zgrzewarki nie jest zużyta lub mechanicznie uszkodzona.
 • Wyczyść na ciepło dyszę szczotką drucianą i sprawdź czy znajduje się we właściwej pozycji (w większości zgrzewarek automatycznych prawidłowe ustawienie to: szczelina wylotowa równolegle do koła dociskowego w odległości 1 – 1,5 cm; zewnętrzna krawędź dyszy wysunięta 1,5 – 2mm w stosunku do zewnętrznej krawędzi koła dociskowego;

Urządzenie słabo dmucha / obroty silnika falują / wydajność urządzenia poniżej normy.

 • Po wystudzeniu grzałki odłącz urządzenie od źródła zasilania;
 • Wyczyść wlot dmuchawy pędzelkiem (nie wdmuchuj zanieczyszczeń kompresorem do wewnątrz dmuchawy!).
 • Zdemontuj grzałkę i przedmuchaj ją sprężonym powietrzem.
 • Sprawdź pod obciążeniem wydajność źródła zasilania oraz czy zastosowany przedłużacz ma odpowiedni przekrój w stosunku do swej długości oraz do mocy znamionowej urządzenia.
 • Sprawdź czy wylot dyszy nie jest zgnieciony; rozszerz szczelinę płaskim śrubokrętem.

Urządzenie jedzie za wolno / skręca.

 • Wyłącz zgrzewarkę. Jeśli koła napędowe kręcą się luźno na osi, dokręć je kluczem imbusowym w odpowiedniej pozycji.
 • Sprawdź czy rolki skrętne obracają się swobodnie.
 • Jeśli zielony pasek separacyjny jest luźny, wymień go na nowy.

Przedłużacz nagrzewa się.

  Sprawdź:

 • Połączenia we wtyczkach.
 • Czy, przedłużacz ma odpowiedni przekrój w stosunku do mocy znamionowej urządzenia oraz czy nie jest mechanicznie uszkodzony lub poskręcany.
 • Zastosuj przedłużacz o większym przekroju żył.

Po opuszczeniu dyszy automat przypala materiał.

 • Podłuż blaszkę stalową w miejsce opuszczenia dyszy.
 • Dopasuj parametry zgrzewania.
 • Zweryfikuj pozycję dyszy i popraw ją jeśli to konieczne wg. wskazówek punktu 3.

Napęd ślimacznicy działa, lecz wytłaczarka nie pobiera drutu lub nie wytłacza tworzywa.

 • Sprawdź czy średnica drutu spawalniczego jest zgodna z tolerancją wytłaczarki (+/-0,1mm);
 • Sprawdź czy drut spawalniczy rozwija się swobodnie;

Jeśli zrobił się zator:

  • Podgrzewaj rurę ekstruzyjną wytłaczarki zgrzewarką ręczną przez ok. 5-10 min;
  • Zdejmij but spawalniczy; oczyść końcówkę rury ekstruzyjnej szczotką drucianą i spróbuj wytłoczyć tworzywo;
  • Przetkaj otwór wylotowy buta spawalniczego i zamontuj but we właściwej pozycji;

UWAGA: lico mocowania buta spawalniczego powinno dokładnie przylegać do rury ekstruzyjnej wytłaczarki.

Silnik napędowy ślimacznicy przegrzewa się.

 • Silniki napędowe wytłaczarek są zaprojektowane do przetwarzania drutu o określonej średnicy i konkretnego tworzywa. Jeżeli silnik ślimacznicy przegrzewa się, należy zwiększyć wyrzut do 70 lub więcej procent.
 • Jeżeli na wyświetlaczu wytłaczarki pojawi się komunikat Error (błąd)- zanotuj numer błędu i sprawdź jego znacznie w instrukcji lub skontaktuj się z naszym serwisem.
 • Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „Maintenance required” lub „Service required”, użytkownik powinien zlecić okresowy przegląd.

Komunikat "Maintenance required" / "Service required"

 • W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „Maintenance required” lub „Service required” w trakcie trwania okresu gwarancyjnego należy bezzwłocznie przesłać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
 • W przypadku ewentualnej usterki, niedostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu stanowi podstawę do utraty gwarancji i odmowy naprawy urządzenia w zakresie roszczenia reklamacyjnego.
 • W pozostałych przypadkach kontynuowanie pracy jest możliwe wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika sprzętu.

Komunikat "Error L1-....15"

 • Pojawienie się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu „Error L1-…15” wskazuje na uszkodzony element lub możliwą przyczynę usterki.
 • W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu, prosimy umieścić na zgłoszeniu serwisowym numer błędu. Podanie takiej informacji umożliwi nam wstępne oszacowanie czasu naprawy oraz przyspieszy diagnostykę sprzętu.
 • Ze względu na procedurę serwisową, w tym konieczność sprawdzenia stanu wszystkich podzespołów oraz kalibrację urządzenia, wszystkie naprawy, również w oparciu o identyfikację numeru komunikatu, mogą być wykonywane we własnym zakresie wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Poważna usterka? Naprawiam sam?

  • Każdą naprawę użytkownik może wykonać we własnym zakresie lub w dowolnym zakładzie naprawy elektronarzędzi. Mając na uwadze obowiązujące nas umowy, renomę firmy oraz interes Klienta informujemy, że:

 

  • Nie naprawiamy i nie diagnozujemy elektronarzędzi zdalnie: przez telefon, e-mail i przed dostarczeniem ich do serwisu.

 

  • Nie udostępniamy dokumentacji technicznej.

 

  • Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie udzielamy gwarancji oraz rękojmi na naprawy wykonywane poza autoryzowanym punktem serwisowym z użyciem dostarczonych przez nas części zamiennych.
  • Nie udzielamy gwarancji ani rękojmi na sprzedawane przez nas części zamienne.

 

  • Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za naprawy poza autoryzowanym punktem serwisowym wykonane po uprzedniej konsultacji z doradcą technicznych lub serwisantem firmy Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.

Nasza firma jest autoryzowanym serwisem firmy Leister Technologies AG w Polsce od 2006 roku. Autoryzacja zobowiązuje.
Chcąc zachować wysokie standardy usług, regularnie inwestujemy w szkolenia, postępujemy wg. dokumentacji oraz procedury serwisowej producenta oraz dysponujemy własnym magazynem części zamiennych i wszystkimi narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia fachowej naprawy od A do Z.
Zlecając nam naprawę, użytkownik otrzymuje rzetelnie przygotowany kosztorys obrazujący faktyczny stan urządzenia, 6- miesięczną gwarancję na wymienione podzespoły oraz pewność, że funkcjonalność urządzenia została w pełni przywrócona. Nasza skuteczność to ponad 99% napraw bez późniejszych reklamacji!

 

Tym sposobem, korzystając z naszych usług oszczędzasz czas i pieniądze.