Regulamin usług serwisowych

1. Postanowienia ogólne

Regulamin usług serwisowych stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Handlowych Spółki, dostępnych na stronie www.heisslufttechnik.pl. Regulamin ma zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. (HLT), których przedmiotem jest naprawa urządzeń elektrycznych na rzecz innych podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Zlecający). Wszystkie naprawy są wykonywane zgodnie z procedurą serwisową producenta urządzeń: Leister Technologies AG przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników HLT.

2. Naprawy są wykonywane w warsztacie zakładowym pod adresem:

ul. Ks. W. Siwka 13, 40-306 Katowice, na urządzeniach dostarczonych przez i na koszt Zlecającego;

3. Podział usług serwisowych

3.1 Naprawa standardowa

Diagnostyka i naprawy w trybie standardowym są wykonywane w kolejności dostarczenia urządzeń do Warsztatu.

3.2 Naprawa ekspresowa

Naprawa w trybie ekspresowym jest wykonywana na zlecenie Zlecającego i wiąże się z dodatkowymi opłatami. Możliwość oraz ewentualny termin wykonania naprawy ekspresowej określa wyłącznie serwisant po telefonicznym kontakcie i ustaleniu typu usterki, dostępności części zamiennych oraz w zależności od aktualnego obłożenia serwisu.

UWAGA: W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia urządzenia do serwisu, HLT zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy w trybie ekspresowym.

3.3 Naprawa gwarancyjna

Naprawy gwarancyjne są wykonywane priorytetowo. Jeżeli usługa serwisowa została uznana za naprawę gwarancyjną, nie jest wystawiana faktura za naprawę. Jeżeli podczas naprawy gwarancyjnej zostanie stwierdzona konieczność wymiany części nie związanych bezpośrednio z usterką (np. eksploatacyjnych), HLT zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury sprzedaży na wymienione części po uprzednim przesłaniu dodatkowego kosztorysu z wyjaśnieniem.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku usterki:

  • spowodowanej uszkodzeniem mechanicznym;
  • uprzedniego wykonania naprawy w nieautoryzowanym warsztacie lub w niepełnym zakresie przedstawionego kosztorysu na zlecenie Zlecającego;
  • będącej następstwem: korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, nieprzestrzegania zapisów instrukcji obsługi oraz podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych, modyfikacji urządzenia lub stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

4. Kosztorys naprawy

Na kosztorys naprawy składają się następujące elementy:

  • Koszt robocizny wg. aktualnej stawki za roboczogodzinę.
  • Koszt użytych materiałów i części zamiennych.
  • Koszt transportu urządzenia, o ile nie został ustalony odbiór osobisty.

5. Procedura naprawy

Dostarczenie urządzenia do Warsztatu -> diagnostyka urządzenia -> kosztorys rzeczowo-finansowy -> akceptacja kosztorysu przez Zlecającego -> wykonanie naprawy -> płatność -> wydanie / wysyłka.

UWAGA: Określenie dokładnego terminu realizacji zlecenia jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu mailem zwrotnym akceptacji kosztorysu.

6. Wykonanie naprawy

6.1 Naprawy są realizowane wyłącznie po otrzymaniu mailem zwrotnym pisemnej akceptacji kosztorysu od Zlecającego.

6.2 W przypadku: braku reakcji na kosztorys lub zwłoki z zapłatą proformy za usługę (naprawa, diagnostyka) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wysłania przez nas dokumentu, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia faktury VAT za przechowywanie urządzenia w wysokości 4 zł + VAT za każdy dzień kalendarzowy przechowywania urządzenia począwszy od 31 dnia przechowywania sprzętu.

7. Rezygnacja z naprawy

7.1 Po otrzymaniu kosztorysu, Zlecającemu przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy. W tym celu należy przesłać pisemną informację w ciągu 30 dni od daty otrzymania kosztorysu. Za rezygnację z naprawy traktuje się również sytuację nieprzesłania akceptacji kosztorysu do 45 dni roboczych od daty wysłania kosztorysu. W tym przypadku, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia dodatkowej opłaty za przechowywanie urządzenia (patrz ppkt. 6.2)

7.2 W przypadku rezygnacji ze zlecenia naprawy, zostanie wystawiona faktura za diagnostykę urządzenia. W zależności od poniesionych nakładów i zakresu wykonanych prac, koszt diagnostyki wynosi 150 zł netto (narzędzia ręczne, dmuchawy) oraz 350 zł netto (zgrzewarki automatyczne, wytłaczarki, nagrzewnice powietrza, dmuchawy gorącego powietrza).

7.3 Urządzenie odeślemy pod wskazany w zleceniu adres po otrzymaniu zapłaty za diagnostykę.

7.4 Nie naliczamy opłaty za diagnostykę urządzenia w przypadku: zlecenia naprawy na podstawie przedstawionego kosztorysu, zakupu nowego urządzenia oraz naprawy w ramach gwarancji.

8. Forma i metody płatności za naprawę

8.1 Dostępne są następujące metody płatności za naprawę: gotówka, kartą płatnicza, przedpłata na podstawie faktury proforma, wysyłka za pobraniem.

8.2 Opcja zapłaty z odroczonym terminem płatności jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie Klientów z pozytywną historią płatniczą.

9. Wydanie / wysłanie towaru

9.1 Odbiór osobisty urządzenia jest możliwy wyłącznie po opłaceniu faktury proforma lub po uregulowaniu należności za usługę gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie HLT oraz po okazaniu kopii zlecenia naprawy;

9.2 Wysyłka urządzenia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS za pobraniem lub po uprzednim opłaceniu faktury proforma za usługę.

10. Gwarancja po naprawie

10.1 Gwarancja po naprawie wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury za wykonaną usługę i obejmuje wymienione podczas naprawy części elektroniczne i elektryczno-mechaniczne. Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu (szczotki węglowe, oponki silikonowe, rury mikowe, przewody zasilające) oraz ceramiczne wkłady grzejne.

10.2  Zastrzegamy sobie prawo do  wykonania naprawy bez udzielenia gwarancji lub do odmowy wykonania naprawy w przypadku zlecenia naprawy w niepełnym zakresie przedstawionego kosztorysu lub gdy zachodzi przypuszczenie, że urządzenie będzie wykorzystywane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,  z obowiązującymi przepisami BHP lub/i przeciwpożarowymi oraz gdy dalsza eksploatacja może spowodować kolejne uszkodzenia, w tym podzespołów wymienionych podczas naprawy.