HEMTEK ST – regulacja położenia ciężarka grawitacyjnego