Zgrzewarki do geomembran


Zgrzewarki automatyczne

 • Leister UNIDRIVE 500

  Moc:: 2300 (W)

  Napięcie: 230 (V)

  Waga: 4,5 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0.7 - 4.5 (m/min)

 • Leister Twinny T7

  Moc:: 3450 (W)

  Waga: 10.5 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0.8 - 8 (m/min)

 • Leister Twinny T5

  Moc:: 3450 (W)

  Waga: 9.9 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0.8 - 8 (m/min)

 • Leister TWINNY T USB

  Moc:: 2300 (W)

  Waga: 7,9 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0,8 - 3,2 (m/min)

 • Leister TWINNY T

  Moc:: 2300 (W)

  Waga: 7,5 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0,8 - 3,2 (m/min)

 • Leister TWINNY S

  Moc:: 2900 (W)

  Waga: 6,9 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 1,4 - 4 (6) (m/min)

 • Leister GEOSTAR LQS

  Moc:: 2800 (W)

  Waga: 16.4 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0.8 – 12 (m/min)

 • Leister GEOSTAR

  Moc:: 2800 (W)

  Waga: 16,4 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0,8 - 12 (m/min)

 • Leister COMET USB

  Moc:: 1200 - 1500 (W)

  Waga: 7,5 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0,8 - 3,2 (m/min)

 • Leister COMET

  Moc:: 1200 - 1500 (W)

  Waga: 7,5 (kg)

  Prędkość zgrzewania: 0,8 - 3,2 (m/min)

  • Promocja!

   Zestaw do zgrzewania bitumu

   Zastosowanie: zgrzewanie bitumu

   Moc:: 3400 (W)

   Temp.: 40 - 650 (°C)

   Waga: 1,1 (kg)

  • Leister ELECTRON ST

   Zastosowanie: procesy produkcyjne, zgrzewanie bitumu, geomembrany, uniwersalne

   Moc:: 2300 - 3400 (W)

   Temp.: 40 - 650 (°C)

   Waga: 1,1 (kg)

   Kontrola na budowie

     Ekstrudery

     • Leister WELDPLAST S6

      Moc:: 5300 (W)

      Waga: 14 (kg)

      Wydajność: 3,9 - 6,0, (PE/PP, ?4 lub ?5) (kg/h)

     • Leister WELDPLAST S4 GEO

      Moc:: 3680 (W)

      Waga: 8,7 (kg)

      Wydajność: 1,5 - 4,0, (PE/PP, ?4 oder ?5) (kg/h)

     • Leister WELDPLAST S2 TPO

      Moc:: 3000 (W)

      Waga: 5,8 (kg)

      Wydajność: 1,0 - 2,3 (PE ? 4), 0,6 - 1,3 (PE ? 3), 0,9 - 2,0 (PP ? 4), 0,5- 1,2 (PE ? 3), TPO, FPO (kg/h)

     • Leister WELDPLAST S2 PVC

      Moc:: 3000 (W)

      Waga: 5,8 (kg)

      Wydajność: PE ∅3: 0.6 – 1.3 / PP ∅3: 0.5 – 1.2
      PE ∅4: 1.0 – 2.3 / PP ∅4: 0.9 – 2.0 (kg/h)

     • Leister FUSION 3C

      Moc:: 3200 (W)

      Waga: 6,9 (kg)

      Wydajność: PE / PP 1,6 - 3,5 (kg/h)

     • Leister FUSION 3

      Moc:: 3500 (W)

      Waga: 7,2 (kg)

      Wydajność: PE/PP 1,6 - 3,5 (kg/h)

     Zgrzewarki do geomembran

     Kategoria produktów „Zgrzewarki do geomembran” obejmuje narzędzia i urządzenia dedykowane do zastosowań w budownictwie ziemnym i inżynierii środowiska, w szczególności do zgrzewania i spawania folii do uszczelniania obiektów budowlanych i hydrotechnicznych np.: parkingów podziemnych, fundamentów, zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, wysypisk, wałów przeciwpowodziowych, tuneli, składowisk substancji niebezpiecznych, oraz oczyszczalni ścieków.

     Najpopularniejszą metodą zabezpieczania  powierzchni jest wykładanie  obiektów folią z tworzywa sztucznego: PEHD, EPDM, FPO lub PVC. Ze względu na mnogość aplikacji i odmienne paramenty geomembran, dobór materiału oraz metoda zgrzewania powinna wynikać z projektu, aktualnych norm i przepisów a jeśli brak takowych – uwzględniać zalecenia producenta materiału.

     Bez względu na wybór zgrzewarki, prawidłowe zgrzewanie geomembran wymaga dostosowania się do zaleceń producenta materiału w zakresie składowania, rozkładania i zgrzewania folii oraz wstępnego przygotowania zgrzewanych powierzchni.  Pas folii przeznaczony do zgrzewania musi być suchy, wolny od zanieczyszczeń i nieutleniony. Jeżeli rozłożona folia była narażona przez długi okres czasu na oddziaływanie promieni słonecznych lub deszczu, zaleca się przeszlifowanie powierzchni lub użycie odpowiedniego płynu czyszczącego.

     Zgrzewanie folii PEHD (i innych gatunków tworzyw) wymaga zastosowania wyspecjalizowanego sprzętu.  Do zastosowań na budowie najlepiej sprawdzają się samojezdne zgrzewarki z dyszą gorącego powietrza lub z gorącym klinem: TWINNY, GEOSTAR i COMET. Z kolei do konfekcjonowania folii na hali, na przykład do zgrzewania mniejszych arkuszy na oczka wodne lub baseny, można stosować zgrzewarki gorącego powietrza z dociskiem grawitacyjnym: VARIMAT, UNIROOF, UNIPLAN albo VARIANT T1. Wybrane modele urządzeń znajdują również zastosowanie do zgrzewania innych pokryć i folii z tworzyw termoplastycznych m.in. paroizolacji, agrosyntetyków, geomembran i geosiatek. Należy pamiętać, że zgrzewarki do geomembran Leister są wyposażone w szczęki zaciskowe oraz regulację siły docisku, temperatury i prędkości zgrzewania. Zgrzewarki szczękowe nie wymagają równego podłoża i dlatego stosuje się je bezpośrednio w wykopie.

     Jaką wybrać zgrzewarkę do geomembran?

     Zgrzewarki z dyszą gorącego powietrza oraz zgrzewarki klinowe są dostępne w wersjach do zgrzewania bez lub z kanałem kontrolnym. Zgrzewy z kanałem kontrolnym są najczęściej stosowaną metodą łączenia ze względu na możliwość kontroli szczelności zgrzewu igłą z manometrem. Zgrzew pełny stosuje się w zasadzie wyłącznie tam, gdzie wyraźnie zaznaczono takie wymaganie w projekcie lub dla mniejszych projektów (np. oczka wodne).

     Zgrzewarki z dyszą gorącego powietrza (Leister TWINNY) uważa się za bardziej uniwersalne. Przemawiają za tym następujące cechy: brak konieczności wymiany dyszy do zgrzewania różnych gatunków tworzywa (PVC / PEHD), zdolność wstępnego podsuszenia zgrzewanego obszaru oraz niższe koszty naprawy w przypadku ewentualnej awarii (dotyczy głowicy zgrzewającej).

     Zgrzewarki klinowe (Leister COMET,  GEOSTAR) mają z kolei swoich zagorzałych zwolenników, w szczególności pośród specjalistów od zgrzewania folii PEHD. Użytkownicy wskazują na możliwość uzyskania wyższych prędkości zgrzewania, niezawodność, niższy pobór prądu a co za tym idzie brak konieczności stosowania drogich agregatów prądotwórczych.

     Ręczne zgrzewarki do folii

     Osobną kategorię urządzeń  stanowią narzędzia ręczne np. Leister TRIAC ST oraz ELECTRON ST. Zgrzewarkę ręczną Leister należy wyposażyć w dyszę na zakładkę, rolkę dociskową, nóż hakowy i ścinak do zgrzewów poprzecznych. Taki zestaw służy do wykonywania wszelkiego rodzaju napraw, poprawek i łatek oraz umożliwia odpowiednie przygotowanie membrany do wykonania zgrzewu poprzecznego.

     Wytłaczarki

     Profesjonalne firmy wykonawcze są wyposażane w ekstrudery do spawania tworzyw. Ekstruder Leister umożliwia spawanie ze sobą dwóch elementów lub materiałów z wykorzystaniem drutu spawalniczego . Modele serii FUSION są specjalnie skonstruowane do pracy w ciężkich warunkach dla potrzeb budownictwa ziemnego i montażu geomembran. Esktruder jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym montaż rur i przepustów, wykonanie dużych łat oraz wszelkiego rodzaju napraw. Folie PEHD montujemy i spawamy ze sobą bądź z innymi elementami na zakładkę, natomiast wszelkiego rodzaju płyty lub rury możemy łączyć doczołowo oraz pod różnymi kątami. Należy pamiętać, że podstawą dobrze wykonanego połączenia jest spawanie dwóch takich samych gatunków tworzyw przy zastosowaniu identycznego drutu spawalniczego.

     Kontrola szczelności

     Zarówno w trakcie jak i po zakończonej pracy należy kontrolować proces zgrzewania. Dużym ułatwieniem są tutaj modele zgrzewarek wyposażone w GPS i czujnik elektroniczny z opcją zapisu parametrów i przebiegu procesu zgrzewania – GEOSTAR LQS. Korzystając z takiego modelu zgrzewarki, użytkownik ma do dyspozycji automatycznie generowane raporty, które mogą służyć do szybkiego zlokalizowania nieszczelności oraz stanowią potwierdzenie realizacji projektu do odbioru zakończonych prac.
     Podstawowa kontrola jakości zgrzewania odbywa się podczas zgrzewania i polega na obserwowaniu pojawiania się wypływki uplastycznionego tworzywa. Kolejnym sposobem jest sprawdzanie połączeń prostym próbnikiem zgrzewów.

     Profesjonalna weryfikacja wymaga zastosowania tensjometru budowlanego (Leister EXAMO), który służy do sprawdzania prawidłowych parametrów zgrzewania, w tym do testowania wytrzymałości zgrzewu poprzez mierzenie siły zrywania i ścinania. Jest to metoda niszcząca.

     Kolejnym sposobem jest metoda ciśnieniowa, polegająca na wtłaczaniu powietrza w kanał kontrolny za pomocą igły kontrolnej z manometrem i kompresora. Po wtłoczeniu powietrza, użytkownik obserwuje ewentualne spadki ciśnienia. Aby zlokalizować ewentualne nieszczelności należy wykorzystać jeden z dostępnych kloszy próżniowych oraz pompę próżniową. Ścieżkę zgrzewu  należy przemyć  wodą z mydlinami, i krok po kroku przyłożyć klosz i odessać powietrze. Pojawienie się bąbli wskazuje na nieszczelność lub niedogrzane miejsce.


     [