Wskazówki eksploatacyjne

W oparciu o nasze doświadczenia, przygotowaliśmy zestaw praktycznych wskazówek. Stosując się do poniższych zaleceń, użytkownik może w znacznym stopniu ograniczyć koszty przeglądów oraz zmniejszyć częstotliwość ewentualnych awarii.

Wskazówki eksploatacyjne

1. Najczęstszą przyczyną usterek zgrzewarek jest wilgoć oraz brud. Przechowywanie zgrzewarek w wilgotnych pomieszczeniach lub na naczepach samochodów dostawczych prowadzi do przedwczesnego zużywania się łożysk silników, zaburzeń pracy układów elektronicznych oraz niekontrolowanego przepalania się grzałek. Sprzęt przechowuj w suchych pomieszczeniach w odpowiednich skrzyniach na narzędzia.

2. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność grzałki, zawsze rozgrzewaj zgrzewarkę stopniowo. Pozwól, aby dmuchawa zgrzewarki pracowała bez załączonej grzałki przez ok 3-5 min. Następnie załącz grzanie. Każdorazowo po skończonej pracy wychładzaj urządzenie. Zabezpiecza to przed przypadkowym oparzeniem oraz minimalizuje możliwość uszkodzenia grzałki przy ponownym rozruchu.

3. Nie zgrzewaj i nie spawaj w deszczu oraz w temperaturze poniżej 0oC. Jeśli podejrzewasz, że grzałka została zamoczona, wysusz ją np. przy użyciu innej zgrzewarki ręcznej.

4. Włączona zgrzewarka nie powinna zasysać pyłu, styropianu oraz wełny z podłoża. Jeśli pracujemy w ciężkich warunkach, należy na bieżąco kontrolować czystość wlotów powietrza. Wloty powietrza dmuchaw czyścimy na wystudzonym i wyłączonym urządzeniu. Nie wolno wdmuchiwać zanieczyszczeń do środka kompresorem. Jeżeli podejrzewasz, że brud jest przyczyną zmniejszenia się przepływu powietrza (stłumiony odgłos pracy dmuchamy, niedogrzewanie etc.), przerwij pracę i wyczyść grzałkę oraz środek dmuchawy.

a) Czyszczenie grzałki: wychłodź grzałkę -> odłącz urządzenie od zasilania -> odkręć rurę grzałki / dyszę -> zdejmij rurę mikową -> chwyć grzałkę za ceramiczną podstawę -> delikatnie wysuń grzałkę ruchem prostopadłym do głowicy dmuchawy -> przedmuchaj kanały grzałki sprężonym powietrzem -> złóż dmuchawę w odwrotnej kolejności. UWAGA: jeśli rura mikowa kruszy się, zastosuj nową; Nie należy kierować głowicy dmuchawy w kierunku promieni słonecznych.

b) Czyszczenie dmuchawy: wychłodź grzałkę -> odłącz urządzenie od zasilania -> rozkręcić obudowę dmuchawy -> sprężonym powietrzem usuń wszelkie widoczne zanieczyszczenia z turbin oraz z przestrzeni pomiędzy wirnikiem, komutatorem i stojanem. Korzystając z okazji sprawdź stan szczotek węglowych silnika.

5. Przed dłuższym przestojem, wszystkie ruchome części mechaniczne dokładnie wyczyść z brudu i osadów. Następnie zabezpiecz je smarem technicznym lub olejem silnikowym;

6. Grzałki ceramiczne są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Nie należy przewozić zgrzewarek luzem w bagażniku. Dla każdego urządzenia posiadamy w ofercie wytrzymałe walizki transportowe;

7. Nie należy przenosić i przemieszczać urządzeń trzymając za przewody zasilające oraz ruchome elementy mechaniczne;

Zasilanie urządzeń i generatory prądotwórcze

1. Narzędzia, automaty i wytłaczarki wymagają stabilnego zasilania. Podłączenia elektryczne (przewody, bezpieczniki, gniazda) na hali powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka z uwzględnieniem zapasu na przewidywane obciążenia.

2. Jeśli wtyczka urządzenia jest wyposażona w gniazdo uziemienia należy stosować przedłużacze i przyłącza z uziemieniem.

3. Do zgrzewania i spawania urządzeniami LEISTER zalecamy stosowanie przedłużaczy o klasie co najmniej IP 44 o następujących przekrojach przewodów (wartości minimalne):

  • do 20 m:  1,5mm2 – dla narzędzi ręcznych do 2 kW / 2,5mm2 – dla automatów i wytłaczarek;
  • powyżej 20 m: 2,5mm2 dla narzędzi ręcznych do 2 kW / 4,5mm2 – dla automatów i wytłaczarek;

4. Przy stosowaniu agregatów prądotwórczych na budowie upewnij się, że:

  • Moc generatora jest dwukrotnie wyższa od mocy nominalnej urządzenia (patrz instrukcja obsługi lub tabliczka znamionowa). Generator nie może pracować pod pełnym obciążeniem.
  • Przyłącze elektryczne jest wyposażone w wyłącznik przeciwporażeniowy.
  • Przed wyłączeniem generatora urządzenie jest każdorazowo wychładzane.

UWAGA: Zanieczyszczone paliwo oraz uszkodzone przedłużacze mogą powodować przebicia prowadząc do wybicia bezpieczników i poważnego uszkodzenia zgrzewarki;