Zgrzewanie geomembran: sprawdzanie szczelności spoin w warunkach budowlanych

Zgrzewanie geomembran: sprawdzanie szczelności spoin w warunkach budowlanych

Celem niniejszego artykułu jest omówienie metod sprawdzania szczelności spoin geomembran (zgrzewów i spawów), w tym błędów i  nieprawidłowości pojawiających się w trakcie pomiarów przeprowadzanych w warunkach budowlanych. Informacje zostaną przedstawione w oparciu o krajową normę „Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych” PN-B-10290:1997 oraz uzupełnienie z wykorzystaniem wytycznych Niemieckiego Związku ds. Techniki […]

Parametry zgrzewania geomembran dla zgrzewarek klinowych i z dmuchawą gorącego powietrza

Aktualizacja 19.05.2022 Poniżej przedstawiamy tabelę poglądową parametrów zgrzewania geomembran z HD-PE, LD-PE i PVC. Wskazane parametry zgrzewania mogą się różnić w zależności od: dostawcy, warunków zewnętrznych, stanu technicznego zgrzewarek i właściwości zgrzewanego materiału. W celu dobrania optymalnych parametrów zgrzewania należy bezwzględnie wykonać zgrzewy próbne i próby zrywania. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty zastosowania […]

Zgrzewanie gorącym powietrzem kontra klinem grzewczym

Aktualizacja 19.05.2022 Główną różnicą między zgrzewarką klinową a zgrzewarką na gorące powietrze jest sposób przekazywania ciepła do materiału. W przypadku zgrzewarki klinowej solidny kawałek metalu – klin – jest podgrzewany za pomocą grzałki ceramicznej i umieszczany między dwoma warstwami materiału. W przypadku zgrzewarki na gorące powietrze to powietrze jest podgrzewane, a następnie dostarczane za pomocą […]

Budownictwo ziemne: zgrzewanie membran i folii geoizolacyjnych

Budownictwo ziemne: zgrzewanie geomembran i folii geoizolacyjnych

Praktycznie wszystkie projekty inżynierii lądowej i wodnej zakładają obecnie zastosowanie warstwy izolacyjnej podłoża w postaci geomembrany. Dotyczy to zarówno projektów inżynierii środowiska, infrastruktury drogowej jak i budownictwa. Syntetyczne geomembrany stanowią barierę hydroizolacyjną i gazoszczelną dla gruntu. Ich odmianę stanowią folie do oczka wodnego, folie basenowe, folie ogrodowe, budowlane i przemysłowe.

Przedłużacze do zgrzewarek: jaki kupić i jak o niego dbać?

W większości przypadków niezbędne jest stosowanie przedłużaczy na hali produkcyjnej lub na budowie. Stabilne zasilanie to podstawowy parametr, który decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu każdego elektronarzędzia. Należy pamiętać, że poza jakością zasilania z sieci lub agregatu, zastosowany przedłużacz ma kluczowy wpływ na napięcie dochodzące do zgrzewarki. Nowoczesne zgrzewarki i ekstrudery do tworzyw sztucznych Leister są standardowo […]