LEISTER SOLANO AT – bezpieczeństwo, precyzja i niezawodność w służbie ekonomii. [cz. 2]

Opis podstawowych funkcji i charakterystyka LEISTER SOLANO AT:

Jakość dla przemysłu

Urządzenie SOLANO AT jest od A do Z zaprojektowane do zastosowań w procesach produkcyjnych z żywotnością wynoszącą 2 lata pracy po 8 godzin dziennie. SOLANO AT to najlepsze jakościowo komponenty: obudowa z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym, bezszczotkowy, niskowibracyjny silnik dmuchawy, grzałka ceramiczna w otulinie z miki, uszczelnione przyciski elektroniki sterującej etc.

SOLANO AT to również prosty serwis w standardzie plug&play gdzie wymiana uszkodzonej grzałki zajmuje nie więcej niż 2 minuty, a wszystkie pozostałe podzespoły są dostępne jako część zamienna. Takie podejście producenta sprawia, że SOLANO AT poza walorami ekonomicznymi zyskuje także,  niezbędny w naszych czasach walor ekologiczny. Funkcje SOLANO AT dają możliwość optymalnego dostosowania opalarki do indywidualnych potrzeb każdego procesu. 

Leister Solano AT
Leister Solano AT – budowa.

Bezpieczeństwo

Z bezpieczeństwem pracy z wykorzystaniem opalarki wiążą się kwestie bezpieczeństwa aplikacji, procesu, pracownika i całego zakładu produkcyjnego. Leister SOLANO AT jest wyposażona w szereg funkcji i zabezpieczeń:

Bezpieczeństwo aplikacji

Precyzyjna regulacja temperatury w układzie zamkniętym oraz 5 stopniowe sterowanie przepływem powietrza.  Zastosowanie wbudowanego regulatora opartego na termoparze, pracującego ze sprężeniem zwrotnym daje nam pewność, że opalarka utrzymuje założone w procesie parametry pracy. Nastawiona temperatura widoczna na wyświetlaczu jest temperaturą powietrza na wylocie opalarki.

Bezpieczeństwo procesu i kontrola parametrów pracy

Blokada parametrów nastawy opalarki. Nagrzewnica LEISTER SOALNO AT, pozwala na zalokowanie parametrów pracy opalarki w określonym zakresie parametrów, aż do możliwości zawężenia ich do punktu pracy. Jeżeli w danym procesie niezbędna jest określona temperatura np. pomiędzy 200 a 255oC to opalarka daje możliwość zablokowania parametrów pracy na takich właśnie wartościach. Operator nie będzie mógł wtedy nastawić temperatury innej,  niż zdefiniowana.  Dotyczy to zarówno wysokości temperatury jak i poziomu przepływu powietrza.   

Wykres poniżej przedstawia możliwość nastawy parametrów opalarki SOLANO AT:

  1. Punkt pracy – zarówno temperatura jak i nadmuch zablokowane w jednym punkcie
  2. Zakres temperaturowy,  przy pełnej możliwości sterowania przepływem powietrza.
  3. Wybrany zakres pracy – ograniczenie zarówno temperatury jak i przepływu powietrza do zakresów niezbędnych, wymaganych w danej aplikacji, procesie.
solano schemat
Możliwość nastawy parametrów opalarki SOLANO AT

Bezpieczeństwo pracownika

Bezpieczeństwo pracownika dotyczy zarówno bezpiecznej, bezproblemowej eksploatacji jak i dostępnych zabezpieczeń zapobiegających ewentualnym wypadkom. Bezpieczna eksploatacja SOLANO AT związana jest z rozwiązaniami ukierunkowanymi na możliwie najwyższą ergonomię i komfort pracy podczas wielogodzinnej obsługi urządzenia. Analizując potrzeby pracowników na stanowiskach produkcyjnych, montażowych okazało się, że do komfortowej wielogodzinnej  pracy opalarką niezbędna jest niska waga urządzenia, bezpieczny, wyprofilowany uchwyt, niskie wibracje oraz jak najmniejszy hałas.  Osiągnięcia w tym zakresie pokazują powyższe dane techniczne opalarki. Dodatkowo SOLANO AT posiada mocowanie umożliwiające podwieszenie opalarki na balansjerze linkowym.  Kwestia ergonomii łączy się tu  nierozerwalnie z łatwością użytkowania urządzenia, jego intuicyjną obsługą i programowaniem parametrów pracy. Z kolei, bezpieczeństwo pracownika ot przede wszystkim potencjalne ryzyko oparzenia.

Heat Protection Device 147.222  – to kolejny ważny element, o którym należy wspomnieć. Jest to lekka osłona ażurowa na rurę wylotową nagrzewnicy. Zastosowanie osłony skutecznie chroni przed przypadkowym kontaktem rozgrzanej rury wylotowej z obrabianym elementem lub operatorem. Dedykowana osłona opalarki LEISTER SOLANO AT zabezpiecza całą rurę wylotową. Jej zamocowanie do opalarki jest szybkie, łatwe i stabilne oraz nie narusza integralności samego urządzenia.

Leister Solano AT z osłoną na dyszę nagrzewnicy
Leister Solano AT z osłoną na dyszę nagrzewnicy

Bezpieczeństwo zakładu

SOLANO AT jest wyposażone w skuteczne zabezpieczenia elementu grzejnego oraz samego urządzenia przed przegrzaniem. System zabezpieczenia urządzenia jest wielostopniowy i stanowią go:

– czujnik temperatury

– zintegrowane zabezpieczenie grzałki przed przegrzaniem

– fotorezystor – wielorazowe

 – filtry wlotu powietrza  (zabezpieczają zarówno grzałkę jaki silnik przed zanieczyszczeniami)

Dzięki temu, nawet przy pracy w najwyższych temperaturach urządzenie jest chronione przed przegrzaniem i samozapłonem.

Ekonomia i ekologia

ECO-MODE

Włączona i pozostawiona bez nadzoru opalarka,  poza oczywistymi zagrożeniami związanymi z przypadkowym oparzeniem się pracownika aż po spowodowanie zapłonu elementów znajdujących się w jej pobliżu, generuje niepotrzebne koszty związane z poborem energii elektrycznej i zużywaniem się podzespołów. Urządzenie Leister SOLANO AT jest wyposażone w zaawansowany tryb ECO-MODE.Tryb ECO MODE może być programowany lub wyzwalany automatycznie przy braku aktywności operatora.  Przejście w tryb ECO MODE skutkuje zmniejszeniem nadmuchu opalarki, następnie wychodzeniem urządzenia aż do przejścia do stanu spoczynku (Stand-by).  

solano schemat 1
solano schemat 1

Opalarka LEISTER SOLANO AT,  po 10 sekundach bezczynności operatora,  wchodzi w tryb Eco mode, zmniejszając nadmuch (i zużycie energii elektrycznej) , zaś po 10 minutach bezczynności automatycznie wychładza się i wyłącza.

AUTO START – zastosowanie nożnego włącznika zasilania.

Jest to funkcja, która umożliwia zastosowanie pedału nożnego do włączania i wyłączania opalarki. Po włączeniu tej opcji i podłączeniu zasilania nagrzewnicy poprzez włącznik nożny zasilania,  opalarka pracuje tylko wtedy, gdy operator trzyma wciśnięty pedał zasilania opalarki (jest na miejscu pracy). W momencie wyłączenia zasilania, opalarka wyłącza się, zaś przy włączeniu (naciśnięciu pedału włącznika) opalarka wraca do ostatnich ustawionych parametrów pracy (temperatura i nadmuch). Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania należy zawsze i  bez wyjątków odkładać nagrzewnicę wylotem skierowanym ku górze. Zapobiega to cofnięciu się gorącego powietrza do opalarki.

Z obliczeń naszych Klientów wynika, że zastosowanie funkcji Eco Mode lub nożnego włącznika zasilania wpływa znacząco na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej- w niektórych przypadkach aż o 40%. Wszystko zależy tutaj oczywiście od tego, z jakim procesem mamy do czynienia i jaki jest faktyczny niezbędny czas pracy opalarki.

Akcesoria – dysze, reflektory.

Nagrzewnice i opalarki Leister w tym SOLANO AT są wykorzystywane w wielu procesach dlatego firma LEISTER oferuje szerokie spektrum akcesoriów umożliwiających efektywną pracę swoimi urządzeniami. Zastosowanie odpowiedniej dyszy lub reflektora decyduje o skuteczności, wydajności i efekcie końcowym procesu obróbki gorącym powietrzem. Przykładowo, obkurczenie otuliny na wiązce przewodów elektrycznych z wykorzystaniem SOLANO AT wyposażonej w odpowiedni reflektor korytkowy jest 3-krotnie szybsze oraz umożliwia zrealizowanie zadania z temperaturą do 30oC niższej.

Dysza szczelinowa 20 mm - 105.435 i reflektor sitkowy 20 x 35 mm - 107.309
Dysza szczelinowa 20 mm – 105.435 i reflektor sitkowy 20 x 35 mm – 107.309

Podsumowanie

Celem powyższego artykułu było przede wszystkim omówienie tematu stosowania opalarek / ręcznych nagrzewnic powietrza w zakładach produkcyjnych oraz zwrócenie uwagi na różne aspekty doboru odpowiedniego urządzenia oraz konsekwencje tej decyzji na jakość produkcji/ produktu, koszty oraz bezpieczeństwo procesu produkcyjnego. 

Wyższy koszt zakupu ręcznej nagrzewnicy dedykowanej do zastosowań na liniach produkcyjnych zostaje zrekompensowany w czasie przez wielokrotnie wyższą żywotność urządzenia, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną a przed wszystkim eliminację kosztów związanych z eksploatacją nieprofesjonalnych urządzeń w tym reklamacji, logistyki, serwisu i przerw w produkcji.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł lub chcesz dowiedzieć się więcej,  skontaktuj się z nami.

Twój doradca techniczny: