Jakość spoiny – jak wygląda prawidłowa spoina.

Aktualizacja 19.05.2022.

Wizualna ocena spoiny może wskazywać na to, czy wyrób został poprawnie zespawany i ma odpowiednią wytrzymałość. Zwłaszcza podczas szybkiego spawania za pomocą spawarki ręcznej, drobne wady w pojedynczej spoinie mogą sygnalizować dużym problemem, ponieważ zewnętrzne defekty wizualne wskazują najczęściej na nieprawidłowość we wnętrzu spoiny. Kilka kluczowych wskaźników umożliwia ocenę spoin bez konieczności przeprowadzania testów niszczących.

Prawidłowa spoina:

Prawidłowa spoina
Prawidłowa spoina
  • lekkie spłaszczenie powierzchni spawu
  • gładka powierzchnia spoiny
  • brak pęknięć między warstwami spawu
  • brak przebarwień i przebłysków

Dla PVC:
– Powierzchnia spoiny powinna mieć strukturę pienistą do gładkiego koralika
– Brak przebarwień (np. brązowawy kolor)

Dla PE, PP, PVDF:
– Gładkie podwójne wypływki po obu stronach
– Matowa powierzchnia w obszarze strefy spawania

Wadliwa spoina:

Wadliwa spoina
Wadliwa spoina
  • Brak wypływki
  • Szorstka powierzchnia spawu
  • Bąbelki powietrza
  • Niescalone tworzywo
  • Pęknięcia wzdłuż linii spawu

Negatywnie na jakość spawania tworzyw sztucznych wpływają:

W szczególności w przypadku PVC:
– Zbyt wysoka temperatura lub zbyt niska prędkość spawania skutkuje zbrązowieniem powierzchni.

W szczególności dla PE, PP, PVDF:
– Zbyt wysoka temperatura lub zbyt niska prędkość spawania skutkuje przebłyskami w strefie spawania.

Twój doradca techniczny: