Jak działają ekstrudery do spawania tworzyw sztucznych?

Aktualizacja: 19.05.2022

Pisaliśmy wcześniej o zaletach wytłaczarki ślimakowej do spawania tworzyw sztucznych. W ekstruderze obracająca się ślimacznica miele i transportuje drut spawalniczy w komorze ekstruzyjnej. Zarówno energia mechaniczna wytwarzana przez ruch obrotowy ślimacznicy, jak i ciepło dostarczane do komory ekstruzyjnej uplastyczniają przemieszczający materiał. Komorę ekstruzyjną można ogrzewać pośrednio gorącym powietrzem lub nieależnie za pomocą grzałki.

Budowa ekstrudera
Budowa ekstrudera

Oba typy wytłaczarek ślimakowych działają na tej samej zasadzie. Drut spawalniczy (1) jest wciągany przez przekładnię. W trakcie tego procesu przechodzi przez tuleję wprowadzającą (2). która zapobiega skręcaniu się pręta. Wewnątrz komory ekstruzyjnej, śruba ślimacznicy (3) uplastycznia tworzywo wytwarzając ciepło poprzez ściskanie i tarcie i transportuje je w kierunku dyszy wylotowej. Nagrzewnica powietrza dostarcza gorące powietrze do wstępnego podgrzania materiału przed spawaniem (4).

W modelach, w których komora ekstruzyjna jest podgrzewana pośrednio powietrzem, nie ma możliwości niezależnej regulacji temperatury wstępnego podgrzania i temperatury uplastyczniania.

Budowa ekstrudera
Przekrój ekstrudera z niezależną regulacją podgrzewania wstępnego i temperatury uplastyczniania

W modelach z grzałką (4), tworzywo jest podgrzewane w komorze ekstruzyjnej (5) przez grzałkę. Termopara (6) wbudowana w komorze ekstruzyjnej mierzy temperaturę tworzywa sztucznego i przekazuje informacje do układu sterowania (7). umożliwiając precyzyjną kontrolę temperatury.

Zobacz wszystkie nasze ekstrudery i spawarki do spawania tworzyw sztucznych.

Twój doradca techniczny: