Dobór parametrów zgrzewania folii dachowej

O ciągłości i wytrzymałości zgrzewu membrany dachowej decyduje wiele czynników, które operator zgrzewarki musi uwzględnić podczas zgrzewania. Są to między innymi warunki pogodowe, stan techniczny zgrzewarki, rodzaj izolacji, jakość zasilania, zalecenia producenta etc.. Rekomendowane parametry zgrzewania przez producenta, czyli prędkość, temperatura i przepływ powietrza należy traktować jako wartości wyjściowe, które muszą zostać dostosowane do aktualnych warunków panujących na dachu.

Leister VARIMAT V2
Zgrzewanie folii dachowej – Leister VARIMAT V2

Zapoznanie się z poniższymi wskazówkami powinno ułatwić dobranie odpowiednich parametrów zgrzewania. Zgrzewarki automatyczne Leister zgrzewają dwie warstwy folii poprzez wywieranie równomiernego docisku (grawitacyjnie) na podgrzane i uplastycznione gorącym powietrzem wewnętrzne warstw folii lub papy dlatego trzeba pamiętać, że podłoże powinno być równe i czyste a wszelkie zanieczyszczenia i pozostałe elementy montażowe usunięte. Pozostawione na dachu wkręty lub kołki są najczęstszą przyczyną braku kontaktu między foliami a więc nieszczelności.

Przygotowanie podłoża i folii

  1. Dostosowanie się do instrukcji montażu folii poszczególnych firm, w szczególności do wytycznych dla składowania membran dachowych oraz przygotowania podłoża i samej zakładki pod zgrzew pozwala uniknąć wielu problemów.
  2. Rolki materiału powinny być maksymalnie długo przechowywane w szczelnych, fabrycznych opakowaniach.
  3. W celu uzyskania odpowiedniego docisku przy zgrzewaniu membrany ułożonej na wełnie mineralnej zalecamy wyposażenie zgrzewarki w miękkie oponki dociskowe i specjalne dysze.
  4. Zakładki materiału powinny być czyste i suche. Jeżeli dostawca folii zaleca stosowanie primera lub dyszy zdrapującej, należy się do tego dostosować.

Dobór i korekta parametrów

Właściwe ustawienie parametrów do zmiennych warunków zewnętrznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność powietrza) stanowi podstawowe wyzwanie podczas zgrzewania. Zalecane parametry zgrzewania należy traktować jako wartości wyjściowe, które trzeba odpowiednio skorygować do warunków aktualnie panujących na dachu.

  1. Dobór parametrów zgrzewania rozpoczynamy od ustawienia zalecanej temperatury i prędkości zgrzewania.
  2. Wykonujemy i sprawdzamy zgrzew próbny.
  3. Na podstawie sprawdzenia zgrzewu próbnego dostosowujemy przepływ powietrza lub korygujemy jeden z uprzednich parametrów zgrzewania. Nie należy regulować 2 parametrów jednocześnie.
Leister UNIROOF ST
Leister UNIROOF ST

Prędkość zgrzewania

Podstawowym kryterium doboru prędkości zgrzewania jest współzależność pomiędzy parametrami zgrzewania: temperaturą, prędkością, przepływem powietrza i dociskiem.

Zgrzewane ze sobą warstwy materiału muszą być ze sobą dociśnięte z odpowiednią siłą w odpowiednio długim czasie. Pomimo potencjału stosowanych silników napędowych  (np. UNIROOF i VARIMAT odpowiednio do 10 i 12 m/min), realna prędkość zgrzewania folii PCV o grubości 1,5 mm w warunkach budowlanych będzie wynosić odpowiednio 2 do 6 m/ min.. Jeszcze inaczej sprawa wygląda przy obróbce folii TPO, gdzie okienko temperaturowe jest znacznie węższe i przekraczanie zalecanych parametrów może doprowadzić do niewidocznego na pierwszy rzut oka uszkodzenia folii.

Zalecamy zdroworozsądkowe dostosowanie prędkości zgrzewania. Teoretycznie, zgrzewarki Leister umożliwiają nawet 2-krotne szybsze zgrzewanie od rekomendowanych wartości, jednakże zgrzewanie z maksymalnymi nastawami może prowadzić do uszkodzenia warstwy termoplastycznej i zbrojenia membrany skracając tym samym okres eksploatacji pokrycia dachowego.

Zgrzewy próbne

Kilkukrotnie w ciąg dnia,  w szczególności przy zmiennych warunkach pogodowych, należy wykonywać zgrzewy próbne oraz próby zrywania. Zgrzewy próbne wykonujemy na dwóch paskach folii o długości ok. 2 m. Po ostygnięciu zgrzanego odcinka, wycinamy w odstępach ok. 30 cm paski kontrolne i przy pomocy dwóch par kleszczy lub szczypiec wykonujemy próby zrywania. Właściwie dobrane parametry rozpoznajemy następująco:

  • Jednorodna wypływka wzdłuż krawędzi zgrzewu (w szczególności dla pokryć bitumicznych);
  • Zerwana na całej szerokości zgrzewu wewnętrzna warstwa materiału  (siatka wzmocnienia / zbrojenie widoczne na całej szerokości zerwanej powłoki);
  • Brak przepaleń i brak miejsc niedogrzanych;

Próbne zgrzewy należy wykonywać każdorazowo przy gwałtownych zmianach pogody jak i w stabilnych warunkach zewnętrznych o różnych porach dnia (inna temperatura membrany i podłoża). Podczas zgrzewania membran dachowych zgrzewarkami ręcznymi, zalecamy sprawdzać na bieżąco wykonane łączenia ręcznym próbnikiem zgrzewu.

Zgrzewanie podczas deszczu i w ujemnych temperaturach

Varimat V2 - praca w ciasnych przestrzeniach
Varimat V2 – praca w ciasnych przestrzeniach

Praca z użyciem elektronarzędzi podczas opadów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla operatora. Zalecamy stosowanie wyłączników przeciwporażeniowych dla ochrony użytkownika.  W przypadku silnych opadów nie zaleca się zgrzewania w ogóle. W przypadku kontynuacji pracy podczas mżawki należy ustawić mobilny namiot, którego zadaniem będzie osłonięcie przed deszczem zgrzewarki, operatora oraz zgrzewanego odcinka. Pomocnik operatora powinien przecierać na bieżąco zakładkę w celu usunięcia wilgoci.

Dostawcy nowoczesnych folii hydroizolacyjnych dopuszczają obróbkę folii w temperaturze do 5oC. Należy jednak pamiętać, że przy zgrzewaniu w ujemnych temperaturach folie poddawane są ekstremalnym obciążeniom i montaż folii w takich warunkach niesie za sobą ryzyko pęknięć i fałdowania się materiału w pozostałych porach roku. W celu uniknięcia ewentualnych błędów podczas zgrzewania na mrozie należy odpowiednio obniżyć prędkość zgrzewania oraz zwiększyć częstotliwość wykonywania zgrzewów próbnych.

Varimat V2 zgrzewanie folii
Varimat V2 zgrzewanie folii

Stan techniczny zgrzewarki

Od ogólnego stanu technicznego naszego wyposażenia (zgrzewarka, przedłużacze) zależeć będą stabilne parametry pracy urządzenia, a więc szczelne i wytrzymałe połączenie na całej długości. Dotyczy to w szczególności: dyszy, silnika dmuchawy, elementów jezdnych zgrzewarki oraz właściwej pozycja dyszy podczas zgrzewania i stanu oponek dociskowych.

Operator zgrzewarki powinien mieć dostęp do stabilnego źródła zasilania a zastosowane przedłużacze powinny być dobrane do długości i mocy znamionowej zgrzewarki (patrz spadki napięcia przy stosowaniu przedłużaczy https://heisslufttechnik.pl/baza-wiedzy/przedluzacze-budowlane-vs-spadki-napiecia/).

Jeżeli  stan techniczny zgrzewarki dachowej budzi zastrzeżenia lub firma przygotowuje się do dużego projektu, zachęcamy do wykonania przeglądu i serwisu w naszej firmie. Więcej na temat eksploatacji i konserwacji zgrzewarki znajdziesz pod linkiem https://heisslufttechnik.pl/serwis/sam-naprawiam/

Polecane publikacje i przewodniki montażu:

DAFA – http://ksiegarnia.dafa.com.pl/home/24-dafa-dp-201.html
BAUDER THERMOFOL –https://www.bauder.pl/fBauder-instrukcja_montazu_PVC_1115_PL.pdf
BAUDER THERMOPLAN i THERMOFIN https://www.bauder.pl/Instrukcja_montazu_folii_dachowych_FPO_1113_PL.pdf
CARLISLE RESITRIX – https://resitrix.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/wytyczne-ukladania-resitrix.pdf
FIRESTONE ULTRAPLY TPO (eng) – https://www.firestonebpe.com/en/learning-centre/installation-guidelines/ultraply-tpo

ICOPAL MONARPLAN http://www.pvc.icopal.pl/~/media/SyntheticEu/download/brochures/Euro%20Monarplan%20Application%20Manual.pdf
Izohan Monoflex – https://www.izohan.pl/media/filer_public/ae/4f/ae4febe5-552b-48ea-af75-75e1a8ab54e1/10_systemy_membrana_pvc.pdf
KOESTER TPO – https://www.koester.pl/files/pl_pl/Instrukcja%20TPO%20PL_.pdf
PROTAN – https://www.protan.pl/globalassets/protan-documents-and-films/poland/podrecznik-mon/protan_przewodnik_montau.pdf
RENOLIT ALKORPLAN – https://roofing-webservices.renolit.com/images/dcdw/tb-alkorplan-f-pools-25-02-2015-web.pdf
RHENFOL – http://fdt.pl/pdf/WARUNKI_RHENOFOL_WYKONANIE_I_ODBIOR.pdf
SCHEDETAL EXTRUBIT – http://www.extrubit.pl/documenten/techniczna.pdf
SIKA SIKAPLAN – https://pol.sika.com/Poradnik%20Wykonawcy%20Sikaplan%20G,%20VG,%20VGWT.pdf
SIKA SARNAFIL – https://pol.sika.com/Poradnik%20Wykonawcy%20Sarnafil%20TG%20TS%20G%20S.pdf
SIKA TROCAL https://pol.sika.com/content/poland/main/pl/solutions_products/dokumentacja/instrukcje-stosowania/pokrycia_dachowe.html
TEXSA VINITEX (eng.) – http://www.texsa.com/en/files/doc413/pvcmanual-eg-texsa.pdf
TEXSA TEXSALON (eng.) – http://www.texsa.com/en/files/doc411/manuale-tpo-eg.pdf

SOPREMA FLAGON
FATRA FATRAFOL
NOVOPROOF

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem zgrzewarek Leister. Nasi doradcy techniczni służą doświadczeniem i pomocą w doborze właściwych urządzeń. Prowadzimy szkolenia z zakresu zgrzewania i właściwej eksploatacji urządzeń Leister. Zgrzewarki i akcesoria Leister to kompleksowe rozwiązanie do zgrzewania materiałów hydroizolacyjnych na budowach.

Twój doradca techniczny: